Quy định sử dụng dịch vụ E-mail marketing

Website Hiệu Quả(WHQ) là đối tác của dịch vụ gửi e-mail Mailpoet. Do đó, mọi trang web WHQ thiết kế và vận hành đều được sử dụng dịch vụ Mailpoet này trong việc gửi và nhận e-mail.

Công ty Mailpoet có các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng dịch vụ trong đó nghiêm cấm việc gửi spam email (thư rác) làm ảnh hưởng tới uy tín các dải IP máy chủ của Mailpoet.

Do đó, khách hàng của WHQ cũng cần tuân thủ trong việc sử dụng dịch vụ. Đó là không gửi thư rác.

WHQ có các bài viết, video hướng dẫn cho khách hàng trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hướng dẫn xây dựng danh sách khách hàng để marketing hiệu quả hơn > các phương pháp để khách hàng tự đăng ký bản tin. Khi khách hàng đã chủ động đăng ký bản tin, chúng ta có thể gửi e-mail hợp pháp.

Các khách hàng của WHQ không tuân thủ quy định, cố tình gửi thư rác. Công ty Mailpoet sẽ chặn license (mã đăng ký) và website của khách hàng đó. Khi đó, WHQ sẽ không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn dịch vụ cũng như trách nhiệm khắc phục sự cố.

Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể thu phí thêm khách hàng nhằm khắc phục sự cố.

Để website hoạt động hiệu quả, bền vững và uy tín, tuân thủ quy định của công ty Mailpoet cũng như luật cấm gửi thư rác của Việt Nam chúng ta cần kiên trì xây dựng danh sách khách hàng chất lượng.

Website Hiệu Quả
cập nhật lần cuối: 26/7/2021

Website Hiệu Quả